x
doPDF vs novaPDF
doPDFnovaPDF
Encrypt PDF filesNoYes
Sign PDF filesNo
Active PDF linksNoYes
PDF watermarksNoYes
compare all featuresTải về

Nếu bạn thích doPDF, hãy giúp chúng tôi quảng bá nó

Cách tốt nhất để làm điều đó là nói với mọi người tại sao bạn thích doPDF và nó làm thế nào để giúp bạn. Bạn có thể viết đánh giá cho doPDF trên các trang web như Download.com hoặc Tucows.com, gửi email cho biên tập viên của tạp chí PC World hay PC Magazine, hoặc nói với bạn bè của bạn về doPDF qua email. Ngoài ra bạn cũng có thể giúp chúng tôi bằng cách thêm yêu thích trang web www.doPDF.com vào danh sách của bạn:


Mạng xã hội Bookmarking

Nếu bạn đang sử dụng một dịch vụ web để chia sẻ và lưu giữ những khoảnh khắc trực tuyến, bạn có thể thêm vào danh sách yêu thích của mình trang www.doPDF.com. Đơn giản chỉ cần đưa chuột vào nút dấu sau đây và bấm vào biểu tượng tương ứng với dịch vụ bạn đang sử dụng, và bạn sẽ được dẫn đến một trang bên ngoài, nơi bạn có thể đăng nhập và đánh dấu trang web của chúng tôi: Bookmark doPDF


Liên kết với chúng tôi

Nếu bạn có một trang web hay blog, bạn có thể sử dụng các biểu ngữ dưới đây để liên kết đến trang web doPDF:
Đường dẫn liên kết:
<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" >PDF Creator</a>

Banner 468x60:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_468_60_exp.png"></a>

Banner 431x80:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_431_80_exp.png"></a>

Banner 148x116:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_148_116_exp.png"></a>

Banner 80x15:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_80_15_exp.png"></a>


Viết nhận xét

Bạn có thể giúp chúng tôi thuyết phục những người khác tải xuống và sử dụng doPDF bằng cách xem xét và đánh giá nó ở trang web phổ biến về tải dữ liệu, chẳng hạn như:


Gửi thư tới Biên tập viên

Bạn có thể gửi thư cho một tạp chí máy tính với ý kiến, nhận xét về doPDF, hãy viết lý do tại sao và nó đã giúp bạn như thế nào:

If you are looking for a PAD file to submit doPDF to a software library download site, use the following file: http://www.dopdf.com/download/xml/dopdf.xml


Chia sẻ với bạn bè

Bạn có thể giới thiệu doPDF với bạn của mình qua email. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn có thể viết trong email (chỉ cần sao chép văn bản và dán nó vào email của bạn):

Get the latest news and updates about doPDF

You can stay up-to-date with the latest news about doPDF in several ways:

Other freeware programs you might be interested in

Softland (the company that develops doPDF) is also the maker of two other popular freeware programs, so if you like what we did with doPDF why not try them too: