x
doPDF vs novaPDF
doPDFnovaPDF
Encrypt PDF filesNoYes
Sign PDF filesNo
Active PDF linksNoYes
PDF watermarksNoYes
compare all featuresดาวน์โหลด

ถ้าคุณชอบ doPDF, ช่วยเราโปรโมทมัน

ทางที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนั้น คือการบอกผู้คนว่าทำไมคุณถึงชอบ doPDF และมันได้ช่วยเหลือคุณอย่างไร คุณสามารถเขียนคำวิจารณ์สำหรับ doPDF บนเว็บไซต์ อย่างเช่น Download.com หรือ Tucows.com, ส่งอีเมลสู่บรรณาธิการหนังสือวารสาร อย่างเช่น PC World หรือ PC Magazine, หรือบอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับ doPDF ทางอีเมล คุณยังสามารถช่วยเราได้ด้วยการเพิ่ม www.doPDF.com ให้เป็นรายการโปรดของคุณ:


สังคม การบุ๊คมาร์ค

ถ้าคุณใช้บริการเว็บไซต์ในการแบ่งปันและเก็บบุ๊คมาร์คออนไลน์, คุณสามารถเพิ่มwww.doPDF.com สู่รายการบุ๊คมาร์คของคุณ เพียงแค่ลอยอยู่เหนือปุ่มบุ๊คมาร์คต่อไปนี้ และคลิกบนไอคอนที่ตรงกับบริการที่คุณใช้ แล้วคุณจะถูกนำไปสู่หน้าภายนอก ที่ซึ่งคุณสามารถลงชื่อเข้าระบบ และเพิ่มเว็บไซต์ของเรา สู่บุ๊คมาร์คออนไลน์ของคุณ: Bookmark doPDF


ลิงค์สู่เรา

ถ้าคุณมีเว็บไซต์หรือบล็อก คุณสามารถใช้ป้ายแบนเนอร์ด้านล่างเพื่อลิงค์สู่เว็บไซต์ doPDF:
ลิงค์ปกติ:
<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" >PDF Creator</a>

Banner 468x60:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_468_60_exp.png"></a>

Banner 431x80:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_431_80_exp.png"></a>

Banner 148x116:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_148_116_exp.png"></a>

Banner 80x15:

<a href="http://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" ><img src="http://www.dopdf.com/images/banner_dopdf_80_15_exp.png"></a>


เขียนคำวิจารณ์

คุณสามารถช่วยเรา ในการทำให้ผู้คนเชื่อมั่นต่อการดาวน์โหลดและการใช้ doPDF โดยการวิจารณ์และประเมินค่าของมันที่ไซต์ดาวน์โหลดยอดนิยม, เช่น:


จดหมายสู่ บรรณาธิการ

คุณสามารถส่งอีเมลสู่วารสารคอมพิวเตอร์พร้อมข้อคิดเห็นต่อ doPDF, เขียนว่าทำไมและมันช่วยคุณได้อย่างไร:

If you are looking for a PAD file to submit doPDF to a software library download site, use the following file: http://www.dopdf.com/download/xml/dopdf.xml


บอกเพื่อนของคุณ

คุณสามารถแนะนำ doPDF ให้เพื่อนของคุณทางอีเมล ด้านล่างคือตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถเขียนในอีเมล (แค่คัดลอกข้อความและวางลงในอีเมลของคุณ):

Get the latest news and updates about doPDF

You can stay up-to-date with the latest news about doPDF in several ways:

Other freeware programs you might be interested in

Softland (the company that develops doPDF) is also the maker of two other popular freeware programs, so if you like what we did with doPDF why not try them too: